Các gia đình cần sự hỗ trợ của bạn khi các khoản phân bổ khẩn cấp kết thúc

Các gia đình Tây Michigan và Bán đảo Thượng sẽ sớm cảm thấy mất các Khoản phân bổ khẩn cấp SNAP, điều này sẽ làm giảm đáng kể ngân sách lương thực hàng tháng của họ và dẫn đến nhu cầu hỗ trợ lương thực tăng lên. Xin hãy giúp chúng tôi thu hẹp khoảng cách đó. Mỗi 10 đô la bạn cho sẽ giúp cung cấp 40 bữa ăn cho những người hàng xóm đang phải đối mặt với gánh nặng thêm về giá cả cao hơn và ngân sách quá căng. Cảm ơn vì tất cả những gì bạn làm!