Gia nhập đội ngũ của chúng tôi

Là một ngân hàng lương thực, Feeding America West Michigan tập hợp và phân phối thực phẩm để giảm đói và tăng cường an ninh lương thực ở Tây Michigan và Bán đảo Thượng. Công việc này nhằm mục đích thúc đẩy một cộng đồng trong đó tất cả những người hàng xóm được nuôi dưỡng và trao quyền trong một hệ thống lương thực công bằng. Bằng cách trở thành một nhân viên ngân hàng thực phẩm, bạn có thể giúp biến tầm nhìn này thành hiện thực! Xem các cơ hội việc làm hiện tại của chúng tôi bên dưới. 

Cơ hội việc làm tại ngân hàng thực phẩm của chúng tôi:

Chúng tôi không có cơ hội nào vào thời điểm này!

Đơn xin việc

Các cơ hội khác trong lĩnh vực ngân hàng thực phẩm:

Văn phòng quốc gia
Nếu bạn quan tâm đến sự nghiệp với văn phòng Feeding America quốc gia, có trụ sở tại Chicago, hãy theo liên kết sau: Cơ hội với văn phòng Feeding America quốc gia.