Cách quyên góp thức ăn

Cho ăn ở Mỹ Tây Michigan phụ thuộc vào sự đóng góp thực phẩm, lớn và nhỏ! Kể từ năm 1981, chúng tôi đã phân phối các khoản quyên góp một cách có trách nhiệm cho các kho thực phẩm đối tác của chúng tôi và các chương trình bữa ăn phục vụ các gia đình đang đối mặt với nạn đói trên khắp 40 quận ở Tây Michigan và Bán đảo Thượng.

Nếu bạn muốn giúp làm đầy đĩa của những người hàng xóm của chúng ta, hãy cân nhắc tặng thức ăn theo một trong những cách sau.

Thức ăn dư thừa
Nếu bạn là nông dân, nhà sản xuất, nhà phân phối hoặc nhà bán lẻ, ngân hàng thực phẩm sẽ sẵn lòng chấp nhận thực phẩm dư thừa của bạn.

Ổ đĩa thực phẩm
Nếu bạn muốn giúp nâng cao nhận thức về sự phổ biến của đồ ăn nhanh trong khi đặt thực phẩm trên kệ của chúng tôi, hãy cân nhắc chạy một ổ bán đồ ăn.