Taarifa ya Ubaguzi wa USDA

Kwa mujibu wa sheria ya shirikisho ya haki za kiraia na kanuni na sera za haki za kiraia za Idara ya Kilimo ya Marekani (USDA), taasisi hii hairuhusiwi kubagua kwa misingi ya rangi, rangi, asili ya kitaifa, jinsia (ikiwa ni pamoja na utambulisho wa kijinsia na mwelekeo wa ngono), ulemavu, umri, au kulipiza kisasi au kulipiza kisasi kwa shughuli za awali za haki za kiraia.

Taarifa za programu zinaweza kupatikana katika lugha nyingine isipokuwa Kiingereza. Watu wenye ulemavu wanaohitaji njia mbadala za mawasiliano ili kupata maelezo ya programu (km, Braille, maandishi makubwa, kanda ya sauti, Lugha ya Ishara ya Marekani), wanapaswa kuwasiliana na serikali inayowajibika au wakala wa ndani ambao unasimamia programu au Kituo cha TARGET cha USDA kwa (202) 720- 2600 (sauti na TTY) au wasiliana na USDA kupitia Huduma ya Shirikisho ya Relay kwa (800) 877-8339.

Ili kuwasilisha malalamiko ya mpango wa ubaguzi, Mlalamishi anapaswa kujaza Fomu AD-3027, Fomu ya Malalamiko ya Ubaguzi wa Mpango wa USDA ambayo inaweza kupatikana mtandaoni kwa: Fomu ya Malalamiko ya Ubaguzi wa Mpango wa USDA, kutoka kwa ofisi yoyote ya USDA, kwa kupiga simu (866) 632-9992, au kwa kuandika barua iliyotumwa kwa USDA. Barua lazima iwe na jina la mlalamishi, anwani, nambari ya simu, na maelezo ya maandishi ya madai ya kitendo cha ubaguzi kwa undani wa kutosha ili kumfahamisha Katibu Msaidizi wa Haki za Kiraia (ASCR) kuhusu asili na tarehe ya madai ya ukiukaji wa haki za kiraia. Fomu au barua iliyojazwa ya AD-3027 lazima iwasilishwe kwa USDA na:

  1. barua pepe: Ofisi ya Idara ya Kilimo ya Marekani ya Katibu Msaidizi wa Haki za Kiraia 1400 Independence Avenue, SW Washington, DC 20250-9410; au
  2. faksi: (833) 256-1665 au (202) 690-7442; au
  3. barua pepe: program.intake@usda.gov

Taasisi hii ni mtoaji wa fursa sawa.

Kiungo cha Malalamiko ya Haki za Kiraia cha USDA: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf