Fursadda ugu dambeysa ee lagu caawinayo ka hor Thanksgiving!

Qoysna waa in aanu waligii gaajo la kulmin—xilliyada ciidaha ama wakhti kasta. Weli waxa jira wakhti aad ku caawiso xilliga fasaxa, iyo dollar kasta oo aad siiso waxa uu caawiyaa quudinta hal qoys oo afar ka kooban beeshaada! Waad ku mahadsan tahay daryeelka deriskaaga ee ay la kulmaan gaajo.