SAMEYSO HADIYAD AAD NOLOSHA KU BADALO

Saamayntaada: $1 = 4 cunto